close
تبلیغات در اینترنت
احادیث درباره شیعیان

وبسایت کلبه سبز

احادیث درباره شیعیان
تبليغات تبليغات

احادیث درباره شیعیان

جایگاه شیعه

 ابن عباس میگوید : از پیامبر اکرم (ص) درباره فرموده خداوند در قرآن سوره واقعه ( السابقون السابقون ) پرسیدم ؟ در پاسخ فرمود : جبرئیل گفت : آنان ، علی (ع) و شیعیان او هستند که به سوی بهشت ، پیش تاختند و به الطاف و نعمت های خداوند ، نزدیک شدند.  بحارالانوار جلد ۶۸ صفحه ۲۰ حدیث ۳۳

 

ابن مسعود گفت : رسول خدا (ص) در مسجد به شانه علی (ع) زد سپس فرمود : این مرد و شیعه او رستگارانند.  بحارالانوار جلد ۷ صفحه ۱۷۸ حدیث ۱۵

 

 امام کاظم (ع) فرمود : آفرین به شیعیان ما که در زمان غیبت قائم ما ، به دوستی ما ، چنگ زنندگانند و در ولایت و دوستی ما و در برائت از دشمنان ما ، ثابت قدمانند. آنان ، از ما هستند و ما ، از آنانیم.آنان ، به پیشوایی و امامت ما خاندان ، راضی و خشنود شدند و ما ، به شیعه بودن آنان راضی شدیم.خوشا به حال آنان ، سوگند به خدا ! که  آنان ، در قیامت ، در مرتبه ی ما با ما هستند.  بحارالانوار جلد ۵۱ صفحه ۱۵۱ حدیث ۶

 

امام علی (ع) فرمودند : خداوند متعال ، بر زمین نظاره کرد ، پس ، ما را برگزید ، و برای ما ، شیعه ای را برگزید که ما را یاری میکنند و برای شادی ما ، شاد میشوند و برای اندوه ما ، غمناک میشوند ، و ما و جان خود را ، در راه ما ، بذل میکنند.آنان ، از مایند و بازگشت شان به سوی ما است.  جامع الاخیار صفحه ۵۰۸ حدیث ۱۴۱۰

 

مولا امیر مومنان علی (ع) میفرمایند : اهل بهشت ، به جایگاه شیعیان ما ، به گونه ای که انسان ، به ستارگان نگاه میکند ، نظر میکنند.  بحارالانوار جلد ۸ صفحه ۱۴۷ حدیث ۷۷

 

امام باقر (ع) : همانا ، رسولخدا (ص) حق شفاعت امت اش را دارد و ما ، حق شفاعت شیعیان خودمان را داریم و شیعیان ما ، حق شفاعت خویشان خود را دارند. بحارالانوار جلد ۸ صفحه ۳۸ حدیث ۱۶

 

ام سلیم گوید : پیامبر اکرم (ص) فرمود : آیا میدانی افرادی که خداوند در مورد آنان فرمود : (( کسانی که ایمان آوردند قلبهایشان با یاد خدا آرامش پیدا کرد چون یاد خدا آرام بخش دلهاست )) سوره رعد آیه ۲۸ ) چه کسانی هستند ؟ گفتم : چه کسانی هستند ای رسولخدا (ص) ؟ فرمود ما ، خاندان و شیعیان ما هستند.  بحارالانوار جلد ۳۵ صفحه ۴۰۵

 

شیعه کیست ؟

 

امام باقر (ع) فرمودند : سوگند به خدا ! شیعه ما نیست مگر کسی که تقوای الهی داشته باشد و از او اطاعت کند. ای جابر ! شیعیان ، شناخته نیستند مگر به تواضع و فروتنی و امانتداری و زیاد یاد خدا کردن و روزه و نماز و نیکی به پدر و مادر و تعهد نسبت به همسایگان فقیر و زمینگیر و مقروض و یتیمان و راستگویی و تلاوت قرآن ( فهم قرآن ) و بازداشتن زبان از غیبت مردم ، آنان در همه کارها امین اطرافیانشان هستند.  کافی جلد ۲ صفحه ۷۴ حدیث ۳

 

امیر مومنان حضرت علی (ع) : شیعیان ما ، کسانی هستند که در راه ولایت ما ،به هم بذل و بخشش میکنند.و به همدیگر ، در دوستی ما ، محبت میکنند و در راه زنده نگه داشتن راه و روش ما ، به زیارت یکدیگر میروند.آنان ، اگر خشمناک شوند ، به ظلم در نمی غلطند و اگر خشنود باشند ، اسراف و زیاده روی نمی کنند.مایه ی برکت همسایگان و موجب سلامتی و آسایش افراد مرتبط با آنان ، هستند. اصول کافی جلد ۲ صفحه ۲۳۶ حدیث ۲۴

 

امام صادق (ع)به یکی از اصحاب فرمودند : بر تو باد پرهیز از افراد پست ! همانا ! شیعه علی (ع) ، کسی است که شکم را از حرام پُر نسازد و از مفاسد جنسی بر حذر باشد و سخت کوش باشد ، برای خدا کار کند و به پاداش او ، امیدوار باشد و از عذاب او ، بهراسد . زمانی که آنها ، را ( این چنین ) دیدی ، ( بدان که) شیعه من ، هستند.  کافی جلد ۲ صفحه ۲۳۳ حدیث ۹

 

ابوحمزه گوید : شنیدم که امام صادق (ع) میفرمود : شیعیان ما ، نسبت به هم مهربان هستند.آنان ، زمانی که خلوت کنند ، خدا را یاد میکنند ( یاد ما هم ، یاد خداست ) زیرا ، وقتی که ما یاد شویم ، ذکر خدا شده است و هنگامی که دشمنان ما یاد شوند ، شیطان ، یاد شده است.  کافی جلد ۲ صفحه ۱۸۶ حدیث ۱

 

امام باقر (ع) فرمودند : به یقین ، شیعه علی (ع) ، به ورع و سخت کوشی و سِر نگهداری و دور بودن از کینه ها و محبت به دوستان خدا ، شناخته میشود.  بحارالانوار جلد ۶۶ صفحه ۴۹۳

 

امام صادق (ع) : هرکس این سه چیز را انکار کند ، شیعه ما نیست : معراج و سوال قبر و شفاعت.  بحارالانوار جلد ۱۸ صفحه ۳۴ حدیث ۴۴

 

امام صادق (ع) : ای شیعه آل محمد (ص) ! همانا ، کسی که هنگام غضب ، مالک نفسش نباشد و با همنشین ، خوش رفتاری نکند و با رفیق ، خوش رفتار نباشد و با آشتی کنندگان مصالحه خوب نکند و با مخالف ، مخالفت درستی نداشته باشد ، از ما نیست.  تحف العقول صفحه ۳۸

 

امام صادق (ع) فرمودند : شیعه ما ، کسی است که اگر از گرسنگی هم بمیرد ، از مخالفان ما ، چیزی نخواهد خواست.  وسائل الشیعه جلد ۶ صفحه ۳۰۹ حدیث ۱۵

 

وظایف و مسئولیت شیعه بودن

 

امام باقر (ع) فرمود : به شیعیان ما این پیام را برسان که هرگز کسی به آنچه پیش خداست ، نمیرسد ، جز با عمل کردن.به شیعیان ما ، این پیام را برسان که بزرگترین حسرت خور در قیامت ، کسی است که عدالت را توصیف کند ، ولی خودش ، در عمل مخالفت کند.  کافی جلد ۲ صفحه ۳۰۰ حدیث ۵

 

حضرت امام محمد باقر (ع) فرمودند : مذاهب باطل شما را گمراه نکند ! به خدا ، شیعه ما نیست ، مگر کسی که اطاعت خدای بزرگ کند.   کافی جلد ۲ صفحه ۷۳ حدیث ۱

 

امام صادق (ع) فرمود : شیعیان ما را ، در سه جا امتحان کنید. ۱- در اوقات نماز ، ببینید چگونه اوقات نماز را حفظ میکنند. ۲ – پیش اسرارشان ، ببینید چگونه از دشمنان ما ، آنها را حفظ میکنند. ۳- در مورد ثروت هایشان ببینید چگونه نسبت به برادران خود ، تعادل را حفظ میکنند. ( به آنها میرسند ) بحارالانوار جلد ۸۳ صفحه ۲۲ حدیث ۴۰

 

حضرت امام  صادق (ع) فرمودند : ای گروه شیعه ! شما ، مایه ی زینت و زیبایی ما باشید ، نه این که باعث سرزنش ما خاندان شوید.با مردم ، به نیکی سخن بگویید و مراقب زبان خود باشید و آنرا ، از گفتار بیهوده و سخن زشت ، باز دارید.  وسائل الشیعه جلد ۸ صفحه ۵۳۵ حدیث ۱۸

 

امام صادق (ع) فرمود : کسی که به زبان ، می گوید شیعه است و با اعمال و آثار ما مخالفت میکند ، از پیروان ما نیست ، شیعه ما ، کسی است که ما را با زبان و قلب همراه باشد و آثار ما را پیروی کند و اعمال ما را انجام دهد.آنان ، شیعه ما هستند.  وسائل الشیعه جلد ۱۱ صفحه ۹۶ حدیث ۱۹

 

امام صادق (ع) فرمودند : دروغ میگوید کسی که گمان میکند شیعه ی ما است ، ولی به ریسمان غیر ما ، چنگ زده است.  بحارالانوار جلد ۲ صفحه ۹۸ حدیث ۴۹

 

حضرت علی بن موسی الرضا (ع) فرمودند : شیعیان ما ، کسانی اند که تسلیم شدگان فرمان ما و پذیرندگان سخن ما اهل بیت و مخالفان دشمنان ما  هستند ، بنابراین ، کسی که چنین نباشد ، از ما نیست.  وسائل الشیعه جلد ۱۸ صفحه ۸۳ حدیث ۲۵

 

ویژگیهای شیعه ناب

 

امام صادق (ع) : ما ، شیعه ای را که عاقل و فهیم و دانا و بردبار و مدارا کننده و شکیبا و راستگو و وفادار باشد ، به یقین دوست داریم.  امالی مفید صفحه ۱۹۲ حدیث ۲۲

 

امیرمومنان حضرت علی بن ابیطالب (ع) فرمودند : شیعیان ما ، تنها عارفان به خدا و عمل کنندگان دستورات الهی ، اهل فضیلت ، سخن سرایان به مطالب درست ، هستند.خوراک آنان ، به اندازه ای است که توان و نیروشان دهد { نه کم خوراکند و نه زیاد } لباس پوشیدن شان متعارف است   { نه لباس بد پوشند و نه لباسشان را به زیور بیارایند } با تواضع راه میروند.  بحارالانوار جلد ۷۸ صفحه ۲۹

 

مردی به امام حسین (ع) گفت : من ، شیعه شما هستم .  امام فرمود: تقوا داشته باش ! چیزی نگو که خدا بگوید (( دروغ گفتی و در ادعایت ، گمراهی به خرج دادی )) . شیعه ما ، کسی است که قلبش از هرگونه شائبه و دغلکاری ، پاک باشد . بنابراین ، بگو : من ، از دوستان و علاقه مندان شما هستم.  بحارالانوار جلد ۶۸ صفحه ۱۵۶

 

امام صادق (ع) فرمود : شیعیان ما ، اهل ورع و تلاش و کوشش اند ، اهل وفاداری و امانتداری اند ، اهل زهد و عبادت هستند ، شبانه روز ، پنجاه و یک رکعت نماز می گذارند ، بیداران در شب اند ، روزها روزه دارند ، زکات اموال خود را میدهند و حج خانه خدا را بجا میآورند و از هر حرامی ، دوری میکنند.  وسائل الشیعه جلد ۳ صفحه ۴۱ حدیث ۲۶

 

امام صادق (ع) فرمود : به خدا قسم جز شما شیعیان ، کسی رسول خدا را اطاعت نکرده است و خداوند ، جز شما را ، به ایمان نسبت نداده است.شما ، مایه عزت و سرافرازی اسلام هستید ، تمام خیر و خوبی ها مال شما است.این گونه نیست که از شما ، کسی را خداوند به مصیبتی گرفتار نکند و او صبر بورزد { ولی خداوند او را بی اجر گذارد } بلکه خداوند ، برای او اجر هزار شهید را می نویسد.  مشکاة الانوار صفحه ۹۴

 

امام علی (ع) فرمود : هیچ کس از شیعیان ما ، دچار دردی نمیشود ، جز به واسطه گناهی که از او سرزده است.و آن درد ، زایل کننده ای بر گناه او است.  وسائل الشیعه جلد ۲ صفحه ۶۲۵ حدیث ۲۰

 

صفات الشیعه

 

ابی بصیر گوید : امام صادق (ع) فرمود : پیروان ما پرهیزگار و در پرستش پروردگار کوشا و با وفا و امانت دار و کناره گیر از دنیایند ، پنجاه و یک رکعت در روز و شب به جای میآورند ، شبها را بیدار و روزها را روزه دارند ، زکات دارایی خود را می دهند و حج خانه خدا میروند و از هر ناشایستی دوری می نمایند.  صفات الشیعه صفحه ۲

 

امام رضا (ع) فرمود : پیروان ما به فرمان ما گردن نهاده اند ، دستورات ما را گرفته و بکار می بندند و با دشمنان ما مخالفند و کسی که بر این روش نباشد از ما نیست.صفات الشیعه صفحه ۳

 

امام صادق (ع) فرمود : کسی که تقیه نمی  کند بر آئین جعفری نیست و هرکه پرهیزگاری ندارد به خدا باور ندارد.صفات الشیعه صفحه ۳

 

 امام صادق (ع) فرمود : دروغ می گوید آنکه گمان دارد از پیروان ما است و به جز ما تمسک می جوید.  صفات الشیعه صفحه ۳

 

امام صادق (ع) فرمودند : کسی که به درستی و از ته دل  { لا اله الا الله } گوید به بهشت داخل میگردد و هنگامی { لا اله الا الله }را درست و از ته دل گفته که با گفتن او دیگر گِرد حرام نگردد. صفات الشیعه صفحه ۵

 

رسول خدا (ص)فرمودند : هرکه به راستی { لا اله الا الله } بگوید به بهشت میرود و میزان درستی گفتن{ لا اله الا الله }به آنست که از کارهای ناشایست دوری کند. صفات الشیعه صفحه ۵

 

حضرت امام رضا (ع) فرمودند : هرکه به دور شده از ما نزدیک شود و یا از وابستگان ما دوری کند یا کسی را که به ما عیب می بندد ستایش نماید با به دشمن ما بخشش کند از ما نیست و ما هم از او نیستیم.  صفات الشیعه صفحه ۷

 

امام رضا (ع) میفرمود : هرکه دشمنان خدا را دوست بدارد و دوستان خدا را دشمن داشته و کسی که دوستان خدا را دشمن بدارد خدا را دشمن داشته و بر پروردگار جهانیان است که وی را به دوزخ ببرد.  صفات الشیعه صفحه ۷ 

 

امام صادق (ع) فرمودند : پیروان علی (ع) شکم و فرج خود را از حرام نگه میدارند و عفیفند ، کار را تنها برای خرسندی آفریننده خود میکنند و به مزد او چشم دارند و از کیفر و شکنجه او هراسناکند. صفات الشیعه صفحه ۷

 

امام صادق (ع) فرمود : کسی که کافری را دوست داشته باشد خدا را دشمن داشته و کسی که کافری را دشمن بدارد خدا را دوست داشته ، سپس فرمود دوست دشمن خدا دشمن خدا است.  صفات الشیعه صفحه ۹

 

امام باقر (ع) : کسی که با اهل شک بنشیند خود شکاک است.    صفات الشیعه صفحه ۹

 

 امام صادق (ع) میفرمود : پیروان جعفر (ع) کسانی هستند که شکم و فرج خود را از حرام نگه میدارند و کوشش آنها در راه بندگی خدایشان زیاد است و امید به مزد پروردگار و ترس از عذاب او را دارند ، اگر چنین مردمی را دیدید اینان پیروان جعفر بن محمد هستند. صفات الشیعه صفحه ۱۱

 

امام باقر (ع) فرمود : پیروان علی (ع) کسانی هستند که در دوستی ما سر از پا نمی شناسند و برای ما با هم مهر می ورزند ، برای زنده کردن امر ما یکدیگر را دیدار میکنند ، اگر خشمگین شوند زیاده روی نمی کنند ( از حق خارج نمی شوند ) و چون خرسند و خوشحال گردند تند نمی روند ( در حال خوشحالی هم از حق خارج نمیشوند ) برای همسایگان خود برکتند و با همنشینان خود مهربان و رفتار دوستانه دارند.  صفات الشیعه صفحه ۱۳

 

مسعدة پسر صدقه گوید از امام صادق (ع) از پیروانش پرسیدند ، فرمود پیروان ما کسانی هستند که در کارهای نیک پیش قدم اند و از انجام دادن کار بد سر باز میزنند ، نیکویی را آشکار میکنند و به کار خوب پیشی می گیرند برای علاقه ای که به رحمت خداوند جلیل دارند ، اینان از مایند و با مایند هرجا که ما باشیم.  صفات الشیعه صفحه ۱۷

 

امام صادق (ع) فرمودند : مومن کسی است که چون خشمگین شود خشمش او را از راه حق بیرون نکند و چون راضی و خوشحال گردد ، خوشحالی اش او را در باطل فرو نمی برد و چون توانایی یابد بیش از مال و حق خود را دست نمی زند ( بیش از حق خود برنمی دارد ).   صفات الشیعه صفحه ۲۶

 

امام صادق (ع) فرمودند که پیغمبر خدا (ص) میفرمود : کسی که کار بد کند و ناراحت شود و کار نیک او را خوشنود سازد مومن است. صفات الشیعه صفحه ۳۲

 

امام صادق (ع) فرمود : برای مومن چه اندازه زشت است که خواهش و تمایلی داشته باشد که در راه به جا آوردن آن خواهش خوار و ذلیل گردد. صفات الشیعه صفحه ۳۲

 

امام صادق (ع) فرمودند : مومن از آهن سخت تر است ، آهن اگر گداخته شود رنگش بر میگردد ولی مومن اگر کشته شود و دوباره زنده گردد و سپس او را بکشند دل او از ایمان بر نمیگردد.  صفات الشیعه صفحه ۳۲

 

امام صادق (ع) فرمودند مومن سخنی به نادرستی نمی گوید. صفات الشیعه صفحه ۳۳

 

 امام صادق (ع) فرمودند : برای یاری خدا برای مومن بس است همین که ببیند دشمن او به گنهکاری گرفتار و او را خداوند از گناه نگهداری فرموده است ( او را هدایت فرموده است ) صفات الشیعه صفحه ۳۷

 

امام صادق (ع) فرمودند : شیعیان و پیروان ما چهارچیز را منکر نمی شوند : ۱٫معراج ۲٫پرسش در قبر( پرسش نکیر و منکر از انسان ) ۳٫اینکه بهشت و دوزخ آفریده شده اند ۴٫شفاعت.  صفات الشیعه صفحه ۵۰

 

امام رضا (ع) فرمودند : کسی که معراج پیغمبر (ص) را دروغ بپندارد به پیغمبر خدا دروغ بسته است.  صفات الشیعه صفحه ۵۰

 

 

 

 امام باقر (ع) به جابر جعفی فرمود : ای جابر آگاه باش ، زمانی از دوستان ما به حساب می آیی که اگر تمام اهل یک شهر بگویند که تو مرد بدی هستی (یا انتقادت گویند ) سخن آنان غمگین و متاثرت نکند ، و اگر همه آنان گفتند تو مرد شایسته و خوبی هستی مسرور و خوشحالت ننماید (خوشحال نشوی ) بلکه اعمال و رفتارت را به کتاب خدا عرضه کن ، اگر دیدی کردار و گفتارت مانند قرآن است و در راه قرآن قدم بر می داری حرامهایش را ترک می کنی و خواسته های آن کتاب مقدس را با علاقه و میل انجام می دهی و از کیفر هایی که در راه آن آمده خائف و ترسانی در روش خود پابرجا و شادمان باش و بدان که گفته های مردم به تو زیانی نمی رساند ( خوشحال باش که پشت سرت حرف می زنند ، زیرا گناهان تو را به حساب آنها می نویسند و ثوابهایش را به حساب تو ) ولی اگر کارها و رفتارت مخالف قرآن بود و بر خلاف کتاب خدا قدم بر می داری ، چه چیز تو را از خودت غافل و بی خبر ساخته است .الحدیث جلد ۲ صفحه ۳۸۶

 

امام باقر (ع) : شیعیان ما نیستند جز آنان که پرهیزگارى از خداى را در پیش گیرند و فرمانش برند و آنان شناخته نمی ‏شوند جز به فروتنى و خشوع و بازپس دادن امانت و یاد کردن بسیار خداوند و روزه ‏دارى و نمازگزارى و نیکى به پدر و مادر و رسیدگى در کار همسایگان تهیدست و بیچارگان و بدهکاران و یتیمان و راست گفتارى و تلاوت نمودن قرآن و سخن نگفتن با مردم جز به نیکى؛ و شیعیان ما در هر چیزى امین خویشاوندانشان هستند.  تحف العقول

 

امام باقر (ع) : به راستى شیعیان على علیه السّلام آنهایند که در راه ولایت ما نسبت به یک دیگر فداکارى می ‏کنند و در دوستى ما به یک دیگر مهر می ‏ورزند و براى برپادارى امر ما به دیدار هم می ‏روند؛ آنان که چون خشم گیرند ستم نورزند و چون خشنود گردند زیاده روى ننمایند؛ برکت همسایگان و آسودگى همنشینانند. تحف العقول

 

  امالى – جابر گفت خدمت حضرت باقر (ع) با چند نفر پس از انجام مراسم حج رسیدیم خواستیم از آقا وداع کنیم. عرضکردیم ما را سفارشى بفرما یا ابن رسول الله فرمود باید قوى شما به ضعیف کمک کند و غنى و ثروتمند شما به مستمند رحم نماید. باید شخص خیرخواه برادرش باشد همان طورى که خیرخواه خویش است اسرار ما را پنهان بدارید. مردم را بر شانه ما سوار نکنید. دستورات ما که به شما میرسد ملاحظه کنید اگر موافق قرآن بود آن را بکار بندید ؛ اگر موافق نبود رد کنید. اگر بر شما مشتبه شد توقف نمائید در مورد آن و برگردانید به ما تا براى شما توضیح بدهیم مطالبى را که براى ما توضیح داده شد. وقتى این سفارش ما را بکار بندید نیاز بشخص دیگرى ندارید هر مرده ‏اى که از شما بمیرد قبل از قیام قائم ما شهید است و اگر قائم ما را درک کند و در خدمت او کشته شود پاداش دو شهید دارد و هر که در مقابل او با دشمنان ما پیکار کند پاداش بیست شهید را دارد.    بحارالانوار جلد ۱۷ ( جلد ۲ ) صفحه ۱۶۳

 

  حضرت باقر فرمود: شیعیان ما کسانى هستند که اطاعت خدا را کنند. بحارالانوار جلد ۱۷ ( جلد ۲ ) صفحه ۱۶۶   

 

  حضرت باقر (ع) فرمود شیعیان ما سه دسته هستند یک دسته مردم را می ‏مکند بوسیله ما و یک دسته همچون آینه هر چه در او نقش می ‏بندد نشان میدهند (یعنى حفظ اسرار نمیکند) یک دسته نیز همچون طلا سرخ اند که هر چه در آتش بیافتند ارزش بیشتر یافته و مرغوب‏تر میشوند.  بحارالانوار جلد ۱۷ ( جلد ۲ ) صفحه ۱۶۶   

 

 گروهى از بنى هاشم و دیگران خدمت امام باقر (ع) اجتماع کردند فرمود بپرهیزید از شیعیان آل محمد و فرش وسط باشید. که زیاده ‏رو و غالى بشما برگردد و عقب مانده نیز بشما برسد.عرض کردند غالى کیست ؟ فرمود کسى که در باره ما مقامى را معتقد است که ما خود آن مقام را براى خویش قائل نیستیم، گفتند عقب مانده و تالى کیست. فرمود کسى است که بدنبال خیر و نیکى است این پی ‏گیرى او موجب افزایش خیر برایش می ‏شود. قسم بخدا بین ما و خداوند قرابتى نیست و نه ما بر خدا حجتى داریم و نمیتوان بخدا نزدیک شد مگر باطاعت. هر کس از شما مطیع خدا باشد و عمل به دستور او بنماید ولایت ما برایش سودمند است. و هر که معصیت خدا را نماید ولایت ما او را سودى نخواهد بخشید. فرمود واى بر شما مبادا مغرور شوید این سخن را سه بار تکرار کرد. بحارالانوار جلد ۱۷ ( جلد ۲ ) صفحه ۱۶۷    

 

 امام باقر (ع) به یکى از شیعیان خود فرمود ما نمیتوانیم شما را از جانب خدا بی ‏نیاز کنیم مگر با ورع و ولایت ما درک نمیشود مگر با عمل و افسرده ‏ترین مردم در روز قیامت کسى است که عدل و دادگرى را تعریف کند و خود ستمگرى پیش بگیرد. بحارالانوار جلد ۱۷ ( جلد ۲ ) صفحه ۱۶۸    

 

  امام باقر (ع) به یکى از شیعیان خود که قصد سفر داشت و گفت مرا سفارشى بفرمائید فرمود: سفرى را از پیش مگیر که بیمناکى، از مرکب سوارى خود شب پیاده مشو مگر اینکه کفش بپا داشته باشى و در سوراخهاى زمین ادرار مکن و هیچ نوع روئیدنى را مخور و بو نکش مگر وقتى که بدانى چیست و از مَشک آب کسى نیاشام مگر اینکه بدانى چه در آن است. به سفر نرو مگر با کسى که او را میشناسى و از کسى که نمی ‏شناسى بپرهیز.  بحارالانوار جلد ۱۷ ( جلد ۲ ) صفحه ۱۶۸دسته بندي: مذهبی,گنجینه احادیث,
برچسب ها : احادیث درباره شیعیان , احاديث , احاديث از قران , احاديث از ائمه , احاديث قران وائمه ,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی